بیا در یک شب آرام مهتاب

کمی هم صحبت یک یاس باشیم

اگر صد بار قلبی را شکستیم

بیا یک بار با احساس باشیم

بیا تا رنگ اقیانوس آبی است

برای موجها دیوانه باشیم

بیا در لحظه سرخ نیایش

چو روح اشک پاک و ساده باشیم

 

     


دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 2 1388
X